|  Přihlásit

A-Math-Net Síť pro transfer znalostí v aplikované matematice
A-Math-Net Applied Mathematics Knowledge Transfer Network


V posledních desetiletích dochází k rozsáhlé matematizaci přírodních a technických věd. Aplikace matematických metod v praxi se stávají nezbytným východiskem pro zachování špičkového aplikovaného výzkumu a konkurenceschopnosti jako takové. Projekt AMathNet má v souladu s tímto trendem za cíl vybudovat novou síť pro přenos znalostí v aplikované matematice mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání a výzkumu a podnikatelským a veřejným sektorem. Těžištěm projektu je prohloubení vzájemné koordinace činností, vytvoření nových vazeb pro přenos informací ze vzdělávacích a vědecko-výzkumných institucí do praxe a efektivní aplikování matematických metod. Realizace těchto aktivit bude podpořena studijními pobyty a stážemi studentů a vědecko-výzkumných pracovníků v partnerských institucích, odbornými semináři a workshopy, vytvořením projektové kanceláře pro aplikace matematiky a interaktivní komunikační platformy orientované na spolupráci při řešení projektů a koordinaci studentských prací.

Č. proj. CZ.1.07/2.4.00/17.0100, poskytovatel MŠMT

Minimalizovat

Aktuality

Minimalizovat

 


Minimalizovat

Události

Kalendář v plné velikosti na stránce Kalendář
Partneři

Investice do rozvoje vzdělávání

Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.