NázevKaple sv. Ignáce z Loyoly v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci. Koncepce - literární a výtvarné vzory - analogie
Název anglickyChapel of St. Ignatius of Loyola in the church of Our Lady of the Snow in Olomouc. Concept - literary and artistic patterns - analogy
AbstraktDiplomová práce na téma Kaple sv. Ignáce v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci se snažila v širokém kontextu přiblížit vývoj ikonografie sv. Ignáce, jemuž byly zasvěceny kaple a oltáře situované na území Čech, Moravy a Slezska. Cílem bylo porovnat jednotlivé objekty, jejichž náměty se v mnoha případech shodují se vzorem kaple sv. Ignáce v Il Gesú a zároveň vystihnout specifika regionální ikonografické tvorby.
Abstrakt anglickyThe dissertation on the topic St. Ignatius Chapel in the Church of Our Lady of the Snows in Olomouc tried, in a broad context, to describe the evolution of the iconography of St. Ignatius, who was dedicated chapels and altars situated in Bohemia, Moravia and Silesia. The aim was to compare individual objects, themes of which in many cases coincide with the pattern of the St. Ignatius Chapel in Il Gesú and at the same time depict the specifics of regional iconographic creation.
Klíčová slovaSv. Ignác z Loyoly, jezuitský řád, ikonografie, ikonologie, legenda, kaple, oltáře.
Klíčová slova anglickySaint Ignatius of Loyola, The Jesuit Order, Iconography, Iconology, legend, Chapels, Altars.
Typdiplomová
Počet stran?
Rok obhajoby2017
PartnerUniverzita Palackého v Olomouci
OborTeorie a dějiny výtvarných umění
AutorJana RYGALOVÁ
VedoucíPavlíček Martin, doc. Mgr. Ph.D.
Datum synchronizace10.01.2019 03:18
Odkazhttp://www.upol.cz
Koordinátor 
Zaštítěno AMathNetemFalse
Poznámky