NázevKvětena Palkovických hůrek v kontextu ochrany přírody
Název anglickyFlora of Palkovické hůrky hills (Moravian-Silesian Region, Czech Republic) in relation to nature conservation
AbstraktPráce shrnuje literární údaje ke květeně území Palkovických hůrek poblíž města Frýdek-Místek. Na území byl zjištěn výskyt 349 taxonů cévnatých rostlin na 48 lokalitách. Z celkového počtu bylo zjištěno 47 ohrožených druhů. Na základě získaných informací, bylo v území vybráno 5 lokalit s vyšším ochranářským potenciálem. Teoretická část práce obsahuje zhodnocení přírodních poměrů území a historii jeho výzkumu.
Abstrakt anglickyThe thesis summarizes literature records about flora of Palkovické hůrky hills, located near the city of Frýdek-Místek (Moravian-Silesian Region, Czech Republic). The occurrence of 349 taxa of vascular plants in 48 localities was recorded in the area. Of the total number of plants there were found 47 endangered species. On the basis of the literature research, five localities with a high potencial for nature conservation were selected in the study area. The theoretical part of the thesis includes a review of natural conditions of the studied territory and history of botanical research.
Klíčová slovabučiny, floristika, Hukvaldy, chráněná území, Karpaty, ohrožené druhy
Klíčová slova anglickybeechwoods, floristics, Hukvaldy, protected natural areas, Carpathians, endangeredspecies
Typbakalářská
Počet stran63
Rok obhajoby2017
PartnerUniverzita Palackého v Olomouci
OborEkologie a ochrana prostředí
AutorMarcel SCHICHOR
VedoucíDančák Martin, Mgr. Ph.D.
Datum synchronizace10.01.2019 03:18
Odkazhttp://www.upol.cz
Koordinátor 
Zaštítěno AMathNetemFalse
Poznámky