NázevMikroskopická analýza vzorků padlí dýňovitých pocházejících z různých hostitelských rostlin čeledi Cucurbitaceae z různých zemí světa a jejich porovnání se vzorky z České republiky
Název anglickyMicroscopical analysis of powdery mildew samples originated from various hosts of family Cucurbitaceae from various countries and their comparison with Czech cucurbit powdery mildew samples
Abstrakt1. Zpracování literární rešerše k danému tématu. 2. Mikroskopická analýza morfologických znaků anamorfního (nepohlavního), případně teleomorfního stadia (bude-li přítomno) u studovaného souboru herbarizovaných vzorků padlí dýňovitých pocházejících z různých hostitelských rostlin čeledi Cucurbitaceae získaných z různých zemí světa a jejich porovnání se vzorky téhož patogenu z Česka. 3. Porovnání získaných experimentálních dat s literárními údaji. 4. Tabelární a grafické shrnutí získaných dat a jejich interpretace. Rozsah práce: 40 stran plus 10 stran obrazová a grafická příloha.
Abstrakt anglicky1. Processing literary research on the given topic. 2. Microscopic analysis of morphological features of the anamorphic or teleomorphic stage (if present) in the studied set of herbarium samples of pumpkin powdery dips coming from different host plants of the family Cucurbitaceae obtained from different countries of the world and their comparison with samples of the same pathogen from the Czech Republic. 3. Comparison of obtained experimental data with data in scientific literature. 4. Tabular and graphical summary of acquired data and their interpretation. Scope of work: 40 pages plus 10 pages image and graphic attachment.
Klíčová slovakonidie, padlí dýňovitých, Golovinomyces orontii, Podosphaera xanthii
Klíčová slova anglickyconidia, cucurbit powdery mildew, Golovinomyces orontii, Podosphaera xanthii
Typbakalářská
Počet stran10970
Rok obhajoby2017
PartnerUniverzita Palackého v Olomouci
OborEkologie a ochrana prostředí
AutorNela ŠUJANOVÁ
VedoucíSedláková Božena, RNDr. Ph.D.
Datum synchronizace10.01.2019 03:18
Odkazhttp://www.upol.cz
Koordinátor 
Zaštítěno AMathNetemFalse
Poznámky