NázevOrigami a geometrické konstrukce
Název anglickyOrigami and geometric constructions
AbstraktDiplomová práce se zabývá geometrickými konstrukcemi pomocí origami. Jsou demonstrovány a diskutovány typické úlohy, a to jak po stránce geometrické, tak algebraické. Tyto konstrukce srovnáváme zejména s eukleidovskými konstrukcemi a ukazujeme některé výhody tohoto typu konstruování. Část práce se rovněž zaměřuje na vhodné využití CAS matematického software pro modelování konstrukcí origami a pro automatické dokazování. Závěr práce obsahuje návrh tematického celku pro výuku geometrie origami na střední škole.
Abstrakt anglickyThis master thesis deals with the geometric constructions using origami. Typical problems are demonstrated and discussed from the geometric and also algebraic point of view. We compare these constructions mainly with the Euclidean constructions and present advantages of the approach based on the origami principle. A part of the thesis is also devoted to CAS mathematical software which can be suitably used for origami constructions modelling and for automated proving. The last part of the thesis contains a proposal of a thematic unit for origami geometry teaching at high schools.
Klíčová slovaOrigami, geometrie, eukleidovské konstrukce, automatický důkaz, E-origami systém.
Klíčová slova anglickyOrigami, geometry, Euclidean constructions, automated proving, E-origami system.
Typdiplomová
Počet stran53
Rok obhajoby2017
PartnerZápadočeská univerzita
OborMatematika
AutorTomáš BÁRTA
VedoucíLávička Miroslav, Doc. RNDr. Ph.D.
Datum synchronizace25.05.2018 02:20
Odkazhttp://www.kma.zcu.cz
Koordinátor 
Zaštítěno AMathNetemFalse
Poznámky