|  Přihlásit
Minimalizovat

Hyperbolické diferenciální rovnice 2013

Cyklus přednášek z teorie hyperbolických diferenciálních rovnic

16. - 31. prosince 2013, Brno

brněnská pobočka MÚ AV ČR, Žižkova 22, Brno, přednášková místnost, 5. patro

přednášející: Tariel Kiguradze, Florida Institute of Technology, Melbourne, USA

V době od 14. prosince 2013 do 1. ledna 2014 navštívil brněnskou pobočku Matematického ústavu AV ČR prof. Tariel Kiguradze, který pracuje ve Florida Institute of Technology, Melbourne, USA, a je odborníkem v teorii hyperbolických parciálních diferenciálních rovnic rovnicích vyšších řádů. V rámci jeho pobytu v Brně se uskutečnil cyklus pěti přednášek z teorie parciálních diferenciálních rovnic, které proběhly v brněnské pobočce Matematického ústavu AV ČR. Zaměřil se v nich zejména otázky korektosti a Fredholmovosti různých počátečně-okrajových úloh pro hyperbolické rovnice druhého a vyšších řádů, existence a prodloužitelnosti globálních řešení hyperbolických rovnic a podmínky řešitelnosti nelineárních okrajových úloh za předpokladu jednostranných ohraničení pravé strany rovnice. Nakonec byla diskutována otázka volby hlavní části diferenciálních operátoru v hyperbolických rovnicích a její vliv na otázku existence silných či slabých řešení.

Cyklus přednášek s názvem Boundary value problems in a multidimensional box for linear and quasi-linear hyperbolic differential equations proběhl v termínech:

  • • 16. prosince 2013, 10:00-12:00 hod.
  • • 18. prosince 2013, 10:00-12:00 hod.
  • • 27. prosince 2013, 10:00-12:00 hod.
  • • 30. prosince 2013, 10:00-12:00 hod.
  • • 31. prosince 2013, 10:00-12:00 hod.
Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.