|  Přihlásit
Minimalizovat

Rozpravy o matematické analýze 2012 (prosinec)

Rozpravy o matematické analýze

2. - 5. prosince 2012, Plzeň

Západočeská univerzita v Plzni

Cílem akce bylo setkání zaměstnanců VUT v Brně a Matematického ústavu AV ČR s pracovníky Západočeské univerzity v Plzni. Účastníci akce se měli možnost seznámit s pracovníky ZČU, prohlédnout si jejich pracoviště a tabletovou učebnu. Akce se zúčastnilo celkem 20 akademických pracovníků a studentů, během dvou „výukových“ dnů se uskutečnilo šest přednášek jak teoretického, tak i aplikačního charakteru nejen z oblasti matematické analýzy.

Program přednášek


Pondělí 3. prosince
   
10:00-11:00 Petr Vašík (Ústav matematiky, FSI VUT Brno)

Úvod do globální analýzy
   
11:20-12:00 Prohlídka tabletové učebny
   
12:30-13:30 Josef Bednář (Ústav matematiky, FSI VUT Brno)

Metodologie six sigma aneb Statistická analýza výrobního procesu

Úterý 4. prosince
   
10:00-11:00 Jiří Benedikt, Petr Girg (Katedra matematiky, FAV ZČU v Plzni)

Intervalová aritmetika a počítačové důkazy
   
11:20-12:20 Milan Tvrdý (Matematický ústav AV ČR, Praha)

Zobecněné lineární diferenciální rovnice
   
13:00-14:00 Pavel Drábek (Katedra matematiky, FAV ZČU v Plzni)

Modely fázových přechodů s nehladkým potenciálem, kontinua bodů lokálního minima na vyšších energetických hladinách
   
14:20-15:20 Gabriela Holubová, Petr Nečesal (Katedra matematiky, FAV ZČU v Plzni)

Řešitelnost okrajových úloh se skákající nelinearitou

Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.