|  Přihlásit
Minimalizovat

Singulární okrajové úlohy 2013

Přednáška z teorie singulárních okrajových úloh

5. prosince 2013, Praha

Matematický ústav AV ČR, Žitná 25, Praha, seminární místnost, přední budova, 3. patro

přednášející: Jifeng Chu, Hohai University, China

název přednášky: Periodic solution generated by impulses for singular differential equations

V době od 2. do 5. prosince navštívil Matematický ústav AV ČR prof. Jifeng Chu, který pracuje v teorii okrajových pro singulární diferenciální rovnice s implulzy. V rámci jeho návštěvy se 5. prosince 2013 uskutečnila přednáška pro akademické pracovníky a studenty partnerských institucí. V přednášce byla prezentována věta typu Lazera-Soliminiho, tj. nutná a postačující podmínka pro existenci kladného slabého periodického řešení singulární diferenciální rovnice 2. řádu s impulzy. Dále byly prezentovány věty o existenci, multiplicitě a periodách řešení singulárních diferenciálních rovnic 2. řádu.

Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.