|  Přihlásit
Minimalizovat

Workshop z diferenciálních rovnic 2012

Workshop on Differential Equations

28. - 31. května 2012, Malá Morávka

hotel Neptun, Malá Morávka

Workshop byl organizován u příležitosti životního jubilea váženého kolegy Prof. Svatoslava Staňka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Program se skládal z 45 minutových zvaných přednášek vědeckých pracovníků partnerských institucí z oblasti kvalitativní teorie diferenciálních rovnic. Projektem byla podpořena účast dvou zahraničních expertů, A. Domoshnitskeho a M. Ronta, kteří jsou odborníky v oboru kvalitativní teorie obyčejných a funkcionálních diferenciálních rovnic a mají s Prof. Staňkem dlouholetý pracovní i osobní vztah. Workshopu se zúčastnilo celkem 19 matematiků (z toho 4 ze zahraničí), během čtyřdenní akce se uskutečnilo 9 přednášek.

Program přednášek

Monday, May 28

18:50-19:00 Opening Ceremony
19:00-20:00 Staněk Svatoslav (Olomouc)
Nonlocal problems for the generalized Bagley-Torvik fractional differential equation

Tuesday, May 29

10:00-10:45 Rachůnková Irena (Olomouc)
Singular boundary value problems: Overview of our common research with Svatoslav Staněk
11:00-11:45 Tvrdý Milan (Praha)
Existence of a periodic solution to a certain boundary value problem arising in hydrodynamics
14:00-14:45 Došlý Ondřej (Brno)
Generalized second-order half-linear differential equations
15:00-15:45 Zamora Manuel (Granada)
On the open problems connected to the results of Lazer and Solimini

Wednesday, May 30

10:00-10:45 Rontó Miklós (Miskolc)
Parametrization for non-linear problems with intagral boundary conditions
11:00-11:45 Slavík Antonín (Praha)
Mixing problems with many tanks

Thursday, May 31

10:00-10:45 Domoshnitsky Alexander (Ariel)
Positivity of elements of Green's matrix and stability of functional differential systems
11:00-11:45 Šremr Jiří (Brno)
  On Vallée-Poussin type conditions for positivity of solutions to the Darboux problem for hyperbolic functional-differential equations
Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.