|  Přihlásit
Minimalizovat

 

Workshop 'Metodologie pedagogického výzkumu a zpracování disertační práce'

Termín: 31. 1. - 2. 2. 2014


Místo konání:Trojanovice, hotel Troyer


Začátek: 31. 1. odpoledne

Workshop je určen především pro studenty doktorských studijních programů Didaktika matematiky a Pedagogika.

Doprava (s odjezdem od PřF UP) bude zajištěna.

Registrace byla ukončena.

V případě překročení kapacitních možností hotelu budou účastníci akceptováni podle pořadí registrace!

Program:

Pátek 31. 1.
10:00:               Odjezd autobusu pro účastníky z Olomouce od budovy PřF UP
12:30 - 13:30    Oběd
13:30 - 14:00    Registrace, ubytování
Odpoledne:
14:00 - 15:30:   prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc. (UKF Nitra): Metodológia (spoločenskovedného) výskumu – úvod
15:30 - 16:00:   Coffee Break
16:00 - 17:30:   prof. Dr. Phil. Gerlinda Šmausová, Priv.-Doz. (Universität des Saarlandes): Interdisciplinarita – disciplinovaná spolupráce disciplín
18:00:               Večeře
20:00 - 22:00:   Diskusní stůl

Sobota 1. 2.
Dopoledne:
  9:00 - 10:30:   doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. (UP Olomouc): Politická zadání sociálně vědních výzkumů
10:30 - 11:00:   Coffee Break
11:00 - 12:30:   prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. (UP Olomouc): Možnosti a meze využití dotazníku ve společenských a přírodních vědách na příkladu výzkumu klimatu školy
12:30 - 13:30:   Oběd
Odpoledne:
Výlet - Pustevny, Radhošť
18:00:                Večeře
19:00 - 22:00:   Diskusní stůl

Neděle 2. 2.
Dopoledne:
  9:00 - 10:30:   doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.  (UP Olomouc): Statistické testování hypotéz v pedagogickém výzkumu
10:30 - 11:00:   Coffee Break
11:00 - 12:30:   doc. Mgr. Jana Poláchová-Vašťatková, Ph.D. (UP Olomouc):  Případová studie: možnosti a limity při zkoumání školy
12:30 - 13:30:   Oběd
14:00:               Odjezd autobusu z Trojanovic

 Změna programu vyhrazena.
Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.