|  Přihlásit
Minimalizovat

 

Zimní workshop z aplikované matematiky - Dolní Morava


Zimní workshop z aplikované matematiky proběhl ve dnech 29.1.-2.2.2018 na Dolní Moravě (Penzion Jitřenka) v rámci udržitelnosti projektu QAMathNet a zúčastnilo se jej 15 pracovníků. Kromě základního zaměření na aktuální výsledky v oblasti aplikované matematiky bylo do programu zařazeno i téma orientované na zlepšení jazykových kvalit vědeckých článků. Program byl tvořen následujícími třemi půldenními monotématickými bloky přednášek:


  • 30.1.2018: Doc. Ing. Jíří Šremr, Ph.D., Obyčejné diferenciální rovnice v úlohách fyziky materiálů: Modelování pohybu dislokací v krystalech
  • 31.1.2018: Doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D.O stabilitě lineární ch diferenčních rovnic vyšších řádů
  • 1.2.2018: RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D., Jazyková srozumitelnost matematických článků v angličtině


Workshop byl všemi účastníky pozitivně hodnocen, jelikož na něm byly prezentovány zajímavé výsledky z oblasti obyčejných diferenciálních rovnic a lineárních diferenčních rovnic se zajímavými aplikacemi. Také přednáška o tom, jakých jazykových chyb se mají autoři vyvarovat, aby jejich odborný článek v angličtině byl srozumitelný, byla přijata s velkým zájmem.


Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.