|  Přihlásit
Minimalizovat

Léto s algebrou


Ústav matematiky FSI VUT v Brně pořádá
  
Léto s algebrou

 

Datum konání:  13.8. (pondělí, příjezd v odpoledních hodinách, společný odjezd autobusem od FSI 16.45) - 17.8. (pátek, společný odjezd autobusem dopoledne).

Místo konání:  Hotel Bítov (Bítov nedaleko Vranovské přehrady)


Zaměření:
Uspořádané množiny, lineární algebra, teorie grup
Přednášející:
 prof. RNDr.Josef Šlapal, CSc., 
doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.,
Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.

Registrace možná zde.

Nutné potvrzení registrace zde


 U studentů se předpokládá účast na všech přednáškách a na anonymním závěrečném testu. Kapacita míst je omezena. Protože je Léto s algebrou určeno především pro studenty bakalářského a magisterského stupně, účast doktorandů je omezena na ty, v jejichž disertaci hraje algebra významnou roli.


Témata přednášek:


doc. Miroslav Kureš: Vybrané partie z teorie grup 
1.       Grupy, podgrupy, faktorové grupy, součiny 
2.       Lineární algebraické grupy 
3.       Grupy okruhových automorfismů 
4.       Aritmetické grupy


prof. Josef Šlapal: Uspořádané množiny (posety)
1.        Základní pojmy, axiom výběru a podmínky s ním ekvivalentní, dualita.
2.        Ideály a filtry, gradované posety, podmínky řetězců, linearizace uspořádání.
3.        Dobře uspořádané množiny, ordinální čísla, transfinitní indukce, kardinální čísla.
4.        Polosvazy, průsekové struktury a uzávěrové operátory, Galoisova korespondence.

Mgr. Jaroslav Hrdina:  Lineární algebra a její aplikace
1.        Metoda pohyblivého reperu a matematická robotika.
2.        Projektivní geometrie a analýza obrazu.
3.        Algebraická geometrie a řešení soustav rovnic.
4.        Geometrická algebra

 


Program:


Pondělí 13.8.: 

          17:00             předpokládaný příjezd
          19:00 - 19:45 večeře

Úterý 14.8.:

  7:30 -   8:15 snídaně
  8:15 -   9:45 přednášející A
  9:45 - 11:15 přednášející B
11:15 - 11:30 přestávka na kávu
11:30 - 13:00 přednášející C
13:00 - 14:00 oběd
14:00 - 19:00 outdoor aktivity
19:00 - 19:45 večeře
19:45 - 21:15 přednášející A

Středa 15.8.: 
  7:30 -   8:15 snídaně
  8:15 -   9:45 přednášející B
  9:45 - 11:15 přednášející C
11:15 - 11:30 přestávka na kávu
11:30 - 13:00 přednášející A
13:00 - 14:00 oběd
14:00 - 19:00 outdoor aktivity
19:00 - 19:45 večeře
19:45 - 21:15 přednášející B

Čtvrtek 16.8.: 
  7:30 -   8:15 snídaně
  8:15 -   9:45 přednášející C
  9:45 - 11:15 přednášející A
11:15 - 11:30 přestávka na kávu
11:30 - 13:00 přednášející B
13:00 - 14:00 oběd
14:00 - 19:00 outdoor aktivity
19:00 - 19:45 večeře
19:45 - 21:15 přednášející C


Pátek 17.8.: 

 7:30 -   8:15  snídaně
 8:15 -   9:00  závěrečný test
 9:00 -   9:30  zakončení Léta s algebrou, diskuse
10:00             předpokládaný odjezd


Přednášky a rozdělení přednášejících bude upřesněno.
Minimalizovat

Fotogalerie

Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.