|  Přihlásit
Minimalizovat

 Ústav matematiky FSI VUT v Brně pořádá
  
2. workshop
Aplikovaná matematika


  Kdy: 31.1 - 3.2.2012

Kde: Hotel Sepetná, Ostravice 0956, 739 14 Ostravice 


Ubytování bylo zajištěno v Hotelu Sepetná v jedno a dvoulůžkových pokojích.
Loc: 49°32'58.603"N, 18°24'15.851"E
Kliknutím zde získáte přesnou polohu hotelu Sepetná prostřednictvím serveru Mapy.cz

Minimalizovat

Průběh

středa 1.2.2012:

       8:45  zahájení

Kryptologie:
  9:00 - 10:00   Kvantová kryptografiepřednášející: Ondřej Haderka (UP)
10:00 - 10:20   Šifrovací metoda založená na fraktální kompresipřednášející: Tomáš Grísa (FSI VUT)
10:20 - 10:40 přestávka
10:40 - 11:40 Kryptoanalýza pomocí serveru COPACOBANApřednášející: Martin Novotný (FIT ČVUT)  
11:40 - 12:00 O Weilově párování na eliptických křivkáchpřednášející: Miroslav Kureš (FSI VUT)
Minimalizovat

 

Matematická biologie:
14:00 - 15:20 Matematika v biologiipřednášející: Zdeněk Pospíšil (PřF MU)

Matematická robotika:
15:30 - 16:15 Minkowského operace a jejich aplikacepřednášející: Světlana Tomiczková (ZČU)
16:15 - 16:45 Představení Mechatronické laboratoře (MechLab), přednášející: Robert Grepl (FSI VUT)
16:45 - 17:50 Duální kvaterniony v prostorové kinematicepřednášející: Jaroslav Hrdina (FSI VUT) 
Minimalizovat

 

   Geoinformatika: 
19:00 - 20:00  Jak na API mapypřednášející: Vít Pászto (UP)
20:00 - 21:00  Jak na API mapypřednášející: Rostislav Nétek (UP)

Minimalizovat

 

čtvrtek 2.2.2012:

Teoretická informatika:
       9:00 -   9:30 Teorie kategorií v informatice, přednášející: Josef Šlapal (FSI VUT)
       9:30 - 10:30     Aplikace matematiky v informaticepřednášející: Lukáš Vrábel (FIT VUT)  
Optimalizace:
     10:30 - 11:00 Optimalizace kolem nás, přednášející: Pavel Popela (FSI VUT)
přednášející: Lubomír Klimeš (FSI VUT) a Tomáš Mauder (FSI VUT)
Matematické modelování 1.:
     11:30 - 12:50 Od kompozitních materiálů ke slabé konvergencipřednášející: Jan Franců (FSI VUT)
Minimalizovat

 

Minimalizovat

 

Minimalizovat

 

Minimalizovat

 

pátek 3.2.2012:

Matematické modelování 2.:
   9:00 -   9:35 Využití adjungovaného modelu při modelování atmosférypřednášející: Jaroslav Resler (AV ČR)
   9:35 - 10:20 Matematická analýza - užitečný zdroj potěšení (Dejte mi pevný bod a ... )", přednášející: Jiří Bouchala (FEI VŠB-TU)
       Matematická chemie 1:
              10:50 - 11:25 Tenzory - Od teorie kategorií po magnetickou rezonanci Ipřednášející: Jan Pavlík (FSI VUT)
      11:25 - 11:50 Tenzory - Od teorie kategorií po magnetickou rezonanci IIpřednášející: Jana Precechtělová (AV SR)
      11:50 - 12:15 Aplikace matematiky v chemiipřednášející: Jiří Tocháček (CEITEC VUT)
Minimalizovat

 

Matematická chemie 2:
          14:00 - 14:45   Kvantově-mechanické modelování pokročilých kovových materiálů, přednášející: Mojmír Šob (PřF MU)
          14:45 - 15:30   Materiály vybavené mikrostrukturou - pohled diferenciální geometriepřednášející: Petr Vašík (FSI VUT) 
Minimalizovat

 

sobota 4.2.2012:

Statistika:
   19:00 - 20:00  Matematika v domácnostních šetřeních,  přednášející: Miroslav Otáhal (ČSÚ)
Minimalizovat

 

Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.