|  Přihlásit
Minimalizovat

Sborník
Sborník z akce Pavlov 2011 vyjde jako první číslo časopisu s názvem Mathematics for Applications. Tento časopis bude vydáván Ústavem matematiky Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.
Příspěvky ve formátu PDF zasílejte do 31. 8. 2011 (došlo k posunutí termínu) Mgr. Jaroslavu Hrdinovi, Ph.D. na adresu hrdina@fme.vutbr.cz

Po přijetí příspěvku budeme autory informovat o požadovaném konečném formátu příspěvku pro publikaci.
Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.