|  Přihlásit
Minimalizovat

Semináře MU

Seminář z aplikované matematiky

Ústav matematiky a statistiky PřF MU, Kotlářská 2, budova č. 8.

Seminář probíhá na Ústavu matematiky a statistiky PřF MU od roku 1991. Přednášející na něm prezentují jak své vlastní výsledky, tak i zajímavé aplikace matematiky v praxi. Seminář je určen pro vědecké pracovníky, zaměstnance partnerských institucí, doktorandy, případně studenty vyšších ročníků matematických oborů a jeho program zaměřen zejména na následující témata:

  • • neparametrické a robustní statistické metody,
  • • diskriminační analýza, zobecněné lineární modely,
  • • odhadování a testování procedur v nevyvážených heteroscedastických modelech a v modelech odhadů parametrů kalibrační funkce,
  • • tvorbu deterministických i stochastických matematických modelů reálných procesů, jejich analýzu i numerickou a počítačovou simulaci.

Seminář probíhá obvykle jednou za čtrnáct dní, v úterý od 14:00 do 15:30 hodin. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

 Program v podzimním semestru 2017

31. října 2017, 14:00
Prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
 

  Some aspects of systemic risk in finance and insurance.
7. listopadu 2017, 14:00   Mgr. Lenka Filová, Ph.D.
 


Optimal design of experiments in R.
14. listopadu 2017, 14:00

RNDr. Jonáš Volek, Ph.D.  
    Dynamické rovnice reakce a difúze na diskrétních oblastech prostoru.
21. listopadu 2017, 14:00   RNDr. Jitka Machalová, Ph.D.  


Řešení kontaktu nelineárního nosníku s deformovatelným podložím pomoci CVM.
28. listopadu 2017, 14:00   RNDr. Pavel Popela, Ph.D.  


Úlohy stochastického programování pro řešení technických aplikací.
5. prosince 2017, 14:00   Mgr. Filip Zlámal  


Poznatky z praxe analýzy dat v lékařském výzkumu.

 Program v podzimním semestru 2016

4. října 2016, 14:00
Doc. Mgr. Marián Grendár, Ph.D.
 

  Regresia na dátach z experimentu versus z pozorovaní. foto 
11. října 2016, 14:00   Mgr. Jiří Zelinka, Dr.
 


Jádrové odhady funkcionálních dat. foto 
1. listopadu 2016, 14:00

Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr.h.c.  
    Řešení dvoufázového proudění kombinací metody konečných prvků a nespojité Galerkinovy metody.
foto 
8. listopadu 2016, 14:00   Prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.  


Panelová data a detekce změn. foto 
15. listopadu 2016, 14:00   RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.  


Nejistoty výstupů regionálních klimatických modelů. foto 
6. prosince 2016, 14:00   Mgr. Kamil Rajdl  


Variabilita časového rozložení výskytu událostí. foto 
13. prosince 2016, 14:00   Doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.  


Binokulární vidění prostředky geometrických algeber – objektově orientovaný pohled. foto 
Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.