|  Přihlásit
Minimalizovat

Semináře UP

Seminář z geometrie

Katedra algebry a geometrie, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci,17. listopadu 12

Semináře se konají od 10:00 v učebně 5.030, k účasti jsou srdečně zváni všichni zájemci o danou problematiku.

Vedoucí semináře: prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc., josef.mikes@upol.cz, 585634656 


Seminář Fuzzy modely a jejich aplikace

Seminář se koná od 15:00 v učebně 5.068, 17. listopadu 12, Olomouc, k účasti jsou srdečně zváni všichni zájemci o danou problematiku.

Vedoucí semináře: RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D., ondrej.pavlacka@upol.cz


Seminář z diferenciálních rovnic

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci,17. listopadu 12

Semináře se konají vždy v úterý od 13.30 hodin v posluchárně č. 5.068, k účasti jsou srdečně zváni všichni učitelé, vědečtí pracovníci a studenti, kteří mají zájem o danou problematiku. 

Vedoucí semináře: prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc., svatoslav.stanek@upol.cz, 585634610 


Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.