|  Přihlásit
Minimalizovat

 

Seminář z diferenciálních rovnic

Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci,17. listopadu 12

Semináře se konají vždy v úterý od 13.30 hodin v posluchárně č. 5.068, k účasti jsou srdečně zváni všichni učitelé, vědečtí pracovníci a studenti, kteří mají zájem o danou problematiku. 

Vedoucí semináře: prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc., svatoslav.stanek@upol.cz, 585634610 


Program v letním semestru akademického roku 2012/2013 


26. 2. 2013 - doc. RNDr. Milan Tvrdý, CSc. (MÚ AV ČR, Praha)
                       Kurzweilův-Stieltjesův integrál a některé jeho aplikace
12. 3. 2013 - Dr. Giselle A. Monteiro (University of Sao Paolo, Brazil)
                       Continuous dependence solutions for generalized linear differential equations
26. 3. 2013 - RNDr. Jitka Machalová, Ph.D., RNDr. Horymír Netuka, Ph.D. (PřF UP, Olomouc)
                       Nestandardní transformace v úlohách o nosníku
  9. 4. 2013 - prof. RNDr. Miroslav Bartušek, DrSc. (PřF MU, Brno)
                       Asymptotika řešení diferenciálních rovnic nízkého řádu 
23. 4. 2013 - RNDr. Jan Tomeček, Ph.D. (PřF UP, Olomouc)
                       Okrajové úlohy pro soustavy diferenciálních rovnic s impulzy
14. 5. 2013 - Mgr. Jana Vampolová (PřF UP, Olomouc)
                       Kneserova řešení singulárních diferenciálních rovnic 2. řádu
Program v zimním semestru akademického roku 2012/2013

9. 10. 2012 - prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc. (PřF UP Olomouc)
                         Metoda horních a dolních funkcí pro okrajové úlohy s impulsy závislými na řešení
23. 10. 2012 - Mgr. Miroslav Rypka (PřF UP, Olomouc)
                         Fraktální dimenze
13. 11. 2012 - prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, DSc. (PřF UP Olomouc)
                         Semiperiodická řešení diferenciálních a diferenčních rovnic
27. 11. 2012 - prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc. (PřF UP Olomouc)
                         Struktura množiny kladných řešení Dirichletovy okrajové úlohy s časovými singularitami
11. 12. 2012 - RNDr. Jitka Machalová, Ph.D., RNDr. Horymír Netuka, Ph.D. (PřF UP, Olomouc)
                         Nestandardní transformace v úlohách o nosníku

Program v letním semestru akademického roku 2011/2012
28. 2. 2012 - prof. RNDr. Svatoslav Staněk, CSc. (PřF UP, Olomouc)
                       Funkcionální zlomkové okrajové úlohy se singulárním φ-Laplaciánem
  6. 3. 2012 - prof. Alberto Cabada (Univ. Santiago de Compostela, Španělsko)
                    Multiplicity of solutions of p-Laplacian discrete boundary value problems depending on a parameter 
13. 3. 2012 - prof. RNDr. dr hab. Jan Andres, DSc. (PřF UP, Olomouc)
                       Topologické metody pro asymptotické okrajové úlohy
27. 3. 2012 - RNDr. Jan Tomeček, Ph.D. (PřF UP, Olomouc)
                       Okrajové úlohy pro ODR s impulzy závislými na řešení
10. 4. 2012 - Dr. András Rontó, DrSc. (MÚ AV ČR, pobočka Brno)
                       O konstrukci řešení okrajových úloh pro funkcionální diferenciální rovnice
24. 4. 2012 - Dr. Robert Hakl, Ph.D. (MÚ AV ČR, pobočka Brno)
                       Periodická řešení diferenciálních rovnic 2. řádu se singularitami ve fázové
proměnné

 Program v zimním semestru akademického roku 2011/2012
11. 10. 2011 - Dr. Sulkhan Mukhigulashvili, CSc. (MÚ ČAV, pobočka Brno)
                          Dvoubodové okrajové úlohy pro silně singulární lineární diferenciální rovnice vyšších řádů s odkloněnými argumenty
25. 10. 2011 - prof. RNDr. Ondra Došlý, DrSc. (PřF MU, Brno)
                         Podmíněná oscilatoričnost pololineárních diferenciálních rovnic
  8. 11. 2011 - prof. Dr. Ewa Weinmüller (TU Vídeň, Rakousko)
                        Analytic properties of singular BVPs in ODEs
22. 11. 2011 - Mgr. Miroslav Rypka (PřF UP, Olomouc)
                          Vizualizace hyperfraktálů
13. 12. 2011 - Mgr. Martin Rohleder (PřF UP, Olomouc)
                         Singulární diferenciální rovnice na kladné polopřímce

Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.