|  Přihlásit
Minimalizovat

 

Seminář z geometrie

Katedra algebry a geometrie, Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci,17. listopadu 12
Semináře se konají od 9:00 v učebně 5.030, k účasti jsou srdečně zváni všichni zájemci o danou problematiku.
Vedoucí semináře: prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc., josef.mikes@upol.cz, 585634656 

Program v letním semestru akademického roku 2018/2019
19. 3. 2019 - prof. Josef Mikeš, DrSc. - Geodesic mappings and their generalizations
9. 4. 2019 - Mgr. Patrik Peška, Ph.D. - On tensor decomposition and their properties
14. 5. 2019 - doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. - Quadratic forms over general numbers
21. 5. 2019 - Mgr. Lenka Rýparová  - Rotary mappings and transformations
 

Program v zimním semestru akademického roku 2018/2019
10. 10. 2018 - Mgr. Lenka Rýparová  - Rotary transformations
17. 10. 2018 - Mgr. Patrik Peška, Ph.D. - Canonical F-planar mappings of spaces with affine connection
31. 10. 2018 - prof. Josef Mikeš, DrSc. - Rotary mappings
14. 11. 2018 - RNDr. Lenka Juklová, Ph.D. - Konstrukce elipsy v programu GeoGebra
21. 11. 2018 - Mgr. Jan Křížek - Invariatnts in differential geometry
28. 11. 2018 - RNDr. Marie Chodorová, Ph.D. - Využití GeoGebry v hodinách M a DG
  5. 12. 2018 - doc. Marek Jukl, Ph.D. - On homoligies if Klingengerg projective spaces

Program v letním semestru akademického roku 2017/2018
 27. 2. 2018 - Mgr. L. Rýparová (PřF UP) - O rotačních zobrazeních a transformacích
13. 3. 2018 - doc. I. Hinterleitner, Ph.D. (VUT) – Konformní zobrazení
27. 3. 2018 - Mgr. P. Peška, Ph.D. (PřF UP) - O tenzorových rozkladech
10. 4. 2018 - doc. RNDr. M. Jukl, Ph.D. (PřF UP) – O tenzorových rozkladech
24. 4. 2018 - RNDr. D. Smetanová, Ph.D. (Jihočeská univerzita v ČB) - O mechanice a DG


Program v zimním semestru akademického roku 2017/2018
  3. 10. 2017 - Mgr. L. Rýparová (PřF UP) - Isoperimetric extremals of ratation
17. 10. 2017 - prof. RNDr. J. Mikeš, DrSc. (PřF UP) – Geodetická zobrazení a jejich zobecnění
31. 10. 2017 - doc. RNDr. M. Jukl, Ph.D. (PřF UP) – Tenzorové rozklady
14. 11. 2017 - Mgr. P. Peška, Ph.D. (PřF UP) - F-planární zobrazení a transformace
28. 11. 2017 - RNDr. D. Smetanová, Ph.D. (Jihočeská univerzita v ČB) - Variační úlohy a jejich aplikace
12. 12. 2017 - Mgr. H. Chudá, Ph.D. (UTB Zlín) - Rotační zobrazení


Program v letním semestru akademického roku 2016/2017
28. 2. 2017 - Mgr. L. Rýparová (PřF UP) – O geodetických křivkách na rotačních plochách
21. 3. 2017 - I. Hinterleitner, Ph.D. (VUT) – Holomorfně projektivní zobrazení
11. 4. 2017 - Mgr. P. Peška (PřF UP) - O F-planárních zobrazeních
25. 4. 2017 - RNDr. D. Smetanová, Ph.D. (České Budějovice) - O mechanice a DG


Program v zimním semestru akademického roku 2016/2017
  4. 10. 2016 - prof. RNDr. J. Mikeš, DrSc. (PřF UP) – Geodetická zobrazení
25. 10. 2016 - I. Hinterleitner, Ph.D. (VUT) – O speciálních zobrazeních
15. 11. 2016 - RNDr. L. Juklová, Ph.D. (PřF UP) - O tenzorových rozkladech
  6. 12. 2016 - Mgr. L. Rýparová (PřF UP) - O geodetických bifurkacích


Program v letním semestru akademického roku 2015/2016
 1. 3. 2016 - prof. RNDr. J. Mikeš, DrSc. (PřF UP) – F-planární zobrazení
15. 3. 2016 - doc. RNDr. M. Jukl, Ph.D. (PřF UP) – Zobecnění kvadratických forem
29. 3. 2016 - Bc. L. Rýparová (PřF UP) - O geodetických zobrazeních rotačních plohc
  5. 4. 2016 - Irena Hinterleitner, Ph.D. (VUT) - O speciálních souřadnicích
12. 4. 2016 - Mgr. H. Chudá - O rotačních difeomorfizmech, druhá část

Program v zimním semestru akademického roku 2015/2016
20. 10. 2015 - prof. RNDr. J. Mikeš, DrSc. (PřF UP) – Geodetická zobrazení a jejich zobecnění
10. 11. 2015 - Mgr. P. Peška (PřF UP) – HP zobrazení parabolicky Kahlerových prostorů
24. 11. 2015 - Bc. L. Rýparová (PřF UP) - O geodetických bifurkacích
  1. 12. 2015 - Irena Hinterleitner, Ph.D. (VUT) - On differentiability of HP mappings
  8. 12. 2015 - Mgr. H. Chudá - O rotačních difeomorfizmechProgram v letním semestru akademického roku 2014/2015
   9. 1. 2015 - E. Stepanova (PřF UP) - Isoperimetric extremals of rotation II.
18. 2. 2015 - E. Stepanova (PřF UP) - Isoperimetric extremals of rotation III.
27. 2. 2015 - prof. RNDr. J. Mikeš, DrSc. (PřF UP) – Geodetická zobrazení a jejich aplikace
20. 3. 2015 - Mgr. P. Peška (PřF UP) – Parabolicky Kahlerovy prostory
17. 4. 2015 - RNDr. D. Smetanová, Ph.D. (VŠTE) - The regularity problem in calculus of variations
24. 4. 2015 - Irena Hinterleitner, Ph.D. (VUT) - On differentiability of geodesic mappings
  4. 5. 2015 - prof. N. Kramskoy, DrSc. (Moskva) - O deformacích

Program v zimním semestru akademického roku 2014/2015
17. 10. 2014 - E. Stepanova (PřF UP) - Isoperimetric extremals of rotation
24. 10. 2014 - prof. RNDr. J. Mikeš, DrSc. (PřF UP) – Geodetická zobrazení ploch
31. 10. 2014 - Mgr. M. Sochor (PřF UP) - Teorie ploch a variační úlohy
  7. 11. 2014 - Mgr. P. Peška (PřF UP) – F-planární zobrazení
  5. 12. 2014 - RNDr. D. Smetanová, Ph.D. (UHK) - Variační úlohy
12. 12. 2014 - Mgr. H. Chudá, Ph.D. (UTB Zlín) - Speciální F-planární zobrazení
Program v letním semestru akademického roku 2011/2012
30. 3. 2012 - RNDr. M. Jukl, PhD.  (PřF UP) – Některé aplikace geometrie
  6. 4. 2012 - prof. K. Strambach (Erlangen-Norimberk Univ.) – Elementární geometrie a geodetiky
13. 4. 2012 - Mgr. I. Hinterleitner, PhD. (VUT Brno) – Geodetická zobrazeníspeciálních variet
27. 4. 2012 - doc. M. Kureš (VUT Brno) – Metoda krotkých automorfismů a kryptografické randomizované odpovídací techniky
30. 4. 2012 - doc. RNDr. D. Smetanová, PhD. (VŠTE, Č.Budějovice) – Regularizace lagrangiánů 2. řádu v teorii pole


 Program v zimním semestru akademického roku 2011/2012
15. 11. 2011 - prof. L.E. Evtušik (MGU) – Elie Cartan a geometrie
15. 11. 2011 - doc. N.I. Guseva (Moskevská Ped. Univ.) – Vyučování geometrie
25. 11. 2011 - prof. K. Strambach (Erlangen-Norimberk Univ.) – Geometrie a grupy
  2. 12. 2011 - doc. Z. Dušek (PřF UP) – Totally geodesic hypersurfaces in Robertson - Walker spaces with flat fibers
19. 12. 2011 - doc. M. Kureš (VUT Brno) – tba (Kryptografie a geometrie)

Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.