|  Přihlásit
Minimalizovat

Semináře VUT

Seminář z algebry a geometrie

Seminář se zabývá základním i aplikovaným výzkumem, probíhá pravidelně jednou za dva týdny případně častěji. Semináře se účastní zejména pracovníci z Odboru algebry a diskrétní matematiky ÚM FSI VUT, častá jsou i vystoupení hostů včetně zahraničních.
Obvyklá délka semináře je 90 minut.
Témata základního výzkumu jsou především:  1. 1) Diferenciální geometrie (jety, Weilovy algebry, konexe a jejich prodlužování,  Kleinovy, Cartanovy a parabolické geometrie, geometrie nad algebrami)
  2. 2) Algebraická geometrie (Gröbnerovy báze, afinní a de Jonquièreovy automorfismy, reprezentace Lieových grup a algeber)
  3. 3) Algebra a diskrétní matematika (Lineární a geometrická algebra, teorie okruhů)
  4. 4) Teorie kategorií (kategoriální topologie)
  5. 5) Teorie čísel
  6. 6) Obecná topologie (uzávěrové operátory, konvergence)


Příklady aplikací:  • 1) Kryptografie
  • 2) Digitální topologie
  • 3) Kinematika
  • 4) Informatika
Stránky semináře

 

Minimalizovat

4. 10. 2011 Doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. Faktorové algebry F2[X1,…, Xn] a jejich automorfismy

Minimalizovat

18. 10. 2011 Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. Lieova teorie v inverzní kinematice robotických systémů

Minimalizovat

1. 11. 2011 Mgr. Jan Pavlík, Ph.D. Významnost vzhledem k binárním relacím

Minimalizovat

22. 11. 2011 Prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc. Dedekindovy okruhy a jejich aplikace

Minimalizovat

29. 11. 2011 Prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. Diagonalita a umocňování obecných algebraických systémů

Minimalizovat

6. 12. 2011 Doc. RNDr. Jiří Karásek, CSc. Největší společný dělitel zobecněných polynomů více neurčitých

Minimalizovat

13. 12. 2011 Reneta Barneva, City University of New York at Fredonia Some Problems of Digital Geometry

Minimalizovat

30. 1. 2012 Dr. Zoubida Jadda, Écoles Militaires de Saint Cyr Coëtquidan Constructed Quaternary Cryptographic Functions Class

Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.