|  Přihlásit
Minimalizovat

Semináře VUT

Seminář z algebry a geometrie

Seminář se zabývá základním i aplikovaným výzkumem, probíhá pravidelně jednou za dva týdny případně častěji. Semináře se účastní zejména pracovníci z Odboru algebry a diskrétní matematiky ÚM FSI VUT, častá jsou i vystoupení hostů včetně zahraničních. 
Obvyklá délka semináře je 90 minut.

Témata základního výzkumu jsou především:


  1. 1) Diferenciální geometrie (jety, Weilovy algebry, konexe a jejich prodlužování,  Kleinovy, Cartanovy a parabolické geometrie, geometrie nad algebrami)
  2. 2) Algebraická geometrie (Gröbnerovy báze, afinní a de Jonquièreovy automorfismy, reprezentace Lieových grup a algeber)
  3. 3) Algebra a diskrétní matematika (Lineární a geometrická algebra, teorie okruhů)
  4. 4) Teorie kategorií (kategoriální topologie)
  5. 5) Teorie čísel
  6. 6) Obecná topologie (uzávěrové operátory, konvergence)

Příklady aplikací:

  • 1) Kryptografie
  • 2) Digitální topologie
  • 3) Kinematika
  • 4) Informatika
Stránky semináře

Program na letní semestr 2013/2014

úterý 4. 3. 2014 Prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc., RNDr. Zbyněk Urban, Ph.D. Přirozené variační principy

úterý 11. 3. 2014 Mgr. Jan Pavlík, Ph.D. Zobecněné normované afinní prostory ve vztahu s digitální geometrií

úterý 18. 3. 2014 a čtvrtek 20. 3. 2014 Prof. David Holgate, University of the Western Cape, Jihoafrická republika Interior and neighbourhood via adjoint

čtvrtek; 20. 3. 2014 a čtvrtek 20. 3. 2014 Prof. David Holgate, University of the Western Cape, Jihoafrická republika Sequential and countability properties in frames

úterý 25. 3. 2014 Prof. Jörg Koppitz, Universität Potsdam, Německo Transformation semigroups – past, present and future 

úterý 1. 4. 2014 Prof. RNDr. Ladislav Skula, DrSc. Rozložení kvadratických zbytků modulo prvočíslo

úterý 8. 4. 2014 Prof. RNDr. Josef Mikeš, DrSc. Geodetická zobrazení

úterý 15. 4. 2014 Doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. Semiholonomní kontaktní elementy

Čtvrtky 20. 2. 2014, 6. 3. 2014, 10. 4. 2014, 24. 4. 2014 Miniseminář Geometrická analýza mechanických systémů
Miniseminář se bude zabývat aplikacemi diferenciální geometrie a lineární algebry v inženýrské praxi. Konkrétně budou diskutovány aplikace teorie geometrických algeber, Lieových grup a geometrická teorie řízení při analýze mechanických systémů. V případě zájmu studentů může být seminář doplněný konzultacemi. Kontaktní e-mail: hrdina@fme.vutbr.cz

Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.