|  Přihlásit
Minimalizovat

Semináře VUT

Seminář z algebry a geometrie

Seminář se zabývá základním i aplikovaným výzkumem, probíhá pravidelně jednou za dva týdny případně častěji. Semináře se účastní zejména pracovníci z Odboru algebry a diskrétní matematiky ÚM FSI VUT, častá jsou i vystoupení hostů včetně zahraničních. 
Obvyklá délka semináře je 90 minut.

Témata základního výzkumu jsou především:


  1. Diferenciální geometrie (jety, Weilovy algebry, konexe a jejich prodlužování,  Kleinovy, Cartanovy a parabolické geometrie, geometrie nad algebrami)
  2. Algebraická geometrie (Gröbnerovy báze, afinní a de Jonquièreovy automorfismy, reprezentace Lieových grup a algeber)
  3. Algebra a diskrétní matematika (Lineární a geometrická algebra, teorie okruhů)
  4. Teorie kategorií (kategoriální topologie)
  5. Teorie čísel
  6. Obecná topologie (uzávěrové operátory, konvergence)

Příklady aplikací:

  • Kryptografie
  • Digitální topologie
  • Kinematika
  • Informatika
Stránky semináře

Program na zimní semestr 2014/2015

4. 3. 2014 Prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc., RNDr. Zbyněk Urban, Ph.D. Přirozené variační principy

2. 10. 2014 Mgr. Petr Vašík, Ph.D. Konexe vyššího řádu a jejich aplikace I.

16. 10. 2014 Doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. A Categorical Approach to Convergence

23. 10. 2014 Prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc. Sequential and countability properties in frames

30. 10. 2014 Mgr. Petr Vašík, Ph.D. Konexe vyššího řádu a jejich aplikace II.

6. 11. 2014 Mgr. Petr Vašík, Ph.D. Konexe vyššího řádu a jejich aplikace II+.

13. 11. 2014 Ing. Jan Horníček, Doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D., Mgr. Lenka Macálková Kvaternionové algebry a jejich řády – vybrané problémy

27. 11. 2014 Mgr. Jan Pavlík, Ph.D. Podobnostní prostory a jejich vztah ke geometrii

11. 12. 2014 Mgr. Petr Vašík, Ph.D. Konexe vyššího řádu a jejich aplikace III.

Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.