|  Přihlásit
Minimalizovat

Realizační tým projektu MU

prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.

E-mail:   horova@math.muni.cz 
Osobní stránka:   http://www.math.muni.cz/~horova/
Pracoviště:   Ústav matematiky a statistiky
Zařazení:   Profesor
Místnost:   0313
Telefon:   +420 549494429


Vědeckovýzkumná činnost

 • Vlastnosti lineárních operátorů a jejich aplikace
 • Kategoriální Jádrové vyhlazování
 • Odhady rizikové funkce a ROC křivek
 • Variační principy a teorie optimálního řízenídoc. RNDr. Jan Paseka, CSc.

E-mail:   paseka@math.muni.cz 
Osobní stránka:   http://www.math.muni.cz/~paseka/
Pracoviště:   Ústav matematiky a statistiky
Zařazení:   Docent
Místnost:   02013a
Telefon:   +420 549496413


Vědeckovýzkumná činnost

 • Teorie lokálních svazů (framů)
 • Ortomodulární svazy a kvantové svazy
 • Teorie domainů v souvislosti s lineární logikou
 • Počítačová geometrie, kryptografie a kódováníRNDr. Marie Budíková, Dr.

E-mail:   budikova@math.muni.cz 
Osobní stránka:   http://www.math.muni.cz/~budikova/
Pracoviště:   Ústav matematiky a statistiky
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   03016c
Telefon:   +420 54943335


Vědeckovýzkumná činnost

 • Neparametrická regrese, vyhlazování křivek, aditivní modely
 • Aplikace statistiky v klimatologii, hydrologii, medicíně, psychologiiRNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

E-mail:   pribylova@math.muni.cz 
Osobní stránka:   http://www.math.muni.cz/~pribylova/
Pracoviště:   Ústav matematiky a statistiky
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   03016e
Telefon:   +420 549494432


Vědeckovýzkumná činnost

 • Dynamické systémy
 • Diferenciální rovniceMgr. Jan Koláček, Ph.D.

E-mail:   kolacek@math.muni.cz 
Osobní stránka:   http://www.math.muni.cz/~kolacek/
Pracoviště:   Ústav matematiky a statistiky
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   03016d
Telefon:   +420 549493646


Vědeckovýzkumná činnost

 • Výpočetní statistika
 • Teorie jádrového vyhlazování, odhady křivek a aplikace v praxiMgr. Martin Řezáč, Ph.D.

E-mail:   mrezac@math.muni.cz 
Osobní stránka:   http://www.math.muni.cz/~mrezac/
Pracoviště:   Ústav matematiky a statistiky
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   03008
Telefon:   +420 549493919


Vědeckovýzkumná činnost

 • Aplikovaná statistika
 • Data miningMUDr. Hana Doleželová, Ph.D.

E-mail:   19078@mail.muni.cz 
Osobní stránka:   https://is.muni.cz/auth/osoba/19078/
Pracoviště:   Ústav matematiky a statistiky
Zařazení:   Odborný asistent
Místnost:   0313
Telefon:   +420 543131116


Vědeckovýzkumná činnost

 • pozitronová emisní tomografie
 • radioterapieCopyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.