|  Přihlásit
Minimalizovat

Plánované stáže

Kontaktní osoby pro zajištění ubytování pro stážisty:
VUT: Mgr. Jitka Zatočilová, Ph.D. - zatocilova@fme.vutbr.cz
 
MU:  prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc. -  horova@math.muni.cz nebo RNDr. Marie Budíková, Dr. - budikova@math.muni.cz
OU:  Doc. RNDr. Martin Štěpnička, Ph.D. - Martin.Stepnicka@osu.cz
UP: Mgr. Marie Chodorová, Ph. D. - marie.chodorova@upol.cz
ZČU: Ing. Jan Pospíšil, Ph.D. - honik@kma.zcu.cz nebo Mgr. Radek Výrut - rvyrut@kma.zcu.cz
MÚ AV ČR: Doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. - sremr@ipm.cz

Ke stažení: Formulář ke stáži: ve formátu doc nebo ve formátu pdf.
typ práce 
(řešitel)
vedoucí práce  pracoviště
vedoucího
práce
konzultant
 pracoviště
konzultanta
 téma abstrakt

Bakalářská práce
(Lukáš Adamčík)

RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.
UP
-
 -
Princip inkluze a exkluze v úlohách školní matematiky
-

Diplomová práce
(Petr Bařina)

Doc. RNDr. Jan Kühr, Ph. D.
UP
-
-

Některé reprezentace svazově uspořádaných grup

-

Bakalářská práce
(Petra Basariková)

RNDr. Lenka Juklová, Ph. D.
UP
Ing. Petr Tomášek, Ph.D.
VUT Zlatý řez
-

Disertační práce
(Mgr. Radka Borůvková)

Doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.
UP -
-
Moderní vyučovací metody v matematice jako prostředek zlepšení vztahů ve třídě
-

Diplomová práce
(Adam Czernek)

RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.
UP -
- Princip extremálního prvku
-

Bakalářská práce
(Jan Doubrava)

RNDr. Lenka Juklová, Ph. D.
UP
-
- Využití ICT ve výuce konstrukční geometrie na SŠ
-

Bakalářská práce
(Věra Hájková)

Mgr. Marie Chodorová, Ph.D.
UP
-
-
Zobrazování a kótování strojních součástek
-

Bakalářská práce
(Jana Hezká)

Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. UP
Mgr. Radek Výrut
ZČU Krychle SOMA
-

Diplomová práce
(Ivana Huříková)

Doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.
UP
doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.
VUT   Badatelsky orientovaná výuka matematiky
-

Diplomová práce
(Jiří Káňa)

Prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
UP -
-

Výuka stereometrie podporovaná počítači

-

Bakalářská práce
(Richard Kapl)

Doc. RNDr. Jan Kühr, Ph. D.
UP
-
- Uspořádané okruhy
-

Diplomová práce
(Lukáš Klouda)

Prof. RNDr. Jiří Rachůnek, DrSc.
UP
-
-
Podgrupy uspořádaných grup

-

Diplomová práce
(Jiří Kratochvíl)

RNDr. Lukáš Rachůnek, Ph.D.
UP
-
-
Textové procesory
-

Bakalářská práce
(Zbyněk Kurač)

Mgr. Michal Botur, Ph.D.
UP
-
- Základy fraktální geometrie
-

Diplomová práce
(Jiří Lásko)

RNDr. Pavel Calábek, Ph.D.
UP
-
-
Kombinatorické úlohy ve středoškolských matematických olympiádách
-

Bakalářská práce
(Veronika Motalová)

Mgr. Marie Chodorová, Ph.D.
UP
Mgr. Zuzana Štauberová
ZČU Středové promítání
-

Diplomová práce
(Kateřina Motúzová)

RNDr. Lenka Juklová, Ph. D.
UP
Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.
 VUT
Užití ploch technické praxe při řešení střech
-

Bakalářská práce
(Eva Nováková)

RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.
UP
prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.
VUT Důkazy ve výuce matematiky
-

Bakalářská práce
(Tomáš Riemel)

RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.
UP
-
-
Dělitelnost v oboru celých čísel na středních školách
-

Bakalářská práce
(Lenka Rýparová)

Mgr. Marie Chodorová, Ph.D.
UP
- -
Průniky oblých těles (válce, kužele a koule) v příkladech
-

Bakalářská práce
(Petr Sapák)

Prof. RNDr. Radomír Halaš, Ph. D.
UP
-
-
Některé nestandardní důkazy klasických tvrzení
-

Bakalářská práce
(Miloslava Schneiderová)

RNDr. Lenka Juklová, Ph. D.
UP
-
-
Lineární perspektiva v praxi
-

Bakalářská práce
(Miroslav Sitta)

Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D.
UP
-
-
Infinitezimální počet v chemii
-

Diplomová práce
(Václav Slovák)

RNDr. Marek Jukl, Ph. D.
UP
- -     Základy projektivní geometrie kuželoseček a kvadrik
-

Bakalářská práce
(Vojtěch Šoupal)

Doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.
UP
-
-
Řešení algebraických rovnic s programem MAXIMA
-

Diplomová práce
(Antonín Šrutka)

RNDr. Lenka Juklová, Ph. D.
UP
-
-
Plochy technické praxe ve 3D modelování
-

Bakalářská práce
(Martina Tkadlecová)

 RNDr. Lukáš Rachůnek, Ph.D.
UP
Doc.PaedDr.Dalibor Martišek,Ph.D.
VUT Grafické studio založené na volně
-

Bakalářská práce
(Persefoni Urbánková)

RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.
UP prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc.
VUT O identitách a jejich aplikacích v úlohách elementární matematiky
-

Bakalářská práce
(Jiří Vaško)

Doc. RNDr. Petr Emanovský, Ph.D.
UP
Ing. Jan Čepička, Ph.D.
ZČU Vybrané kapitoly z algebry s programem MAXIMA
-

Diplomová práce
(Martina Vinklářová)

RNDr. Lenka Juklová, Ph. D.
UP
RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.
ZČU Plochy technické praxe ve středovém promítání a lineární perspektivě
-

Diplomová práce
(Jana Vintrová)

Mgr. Marie Chodorová, Ph.D.
UP RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D. ZČU Plochy a oblá tělesa v kosoúhlém promítání do půdorysny
-

Diplomová práce
(Milan Všetička)

Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D.
UP Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.
VUT Moderní didaktické pomůcky v matematice
-

Disertační práce
(Mgr. Rostislav Nétek)


Doc. Mgr. Jiří Dvorský, Ph.D.

UP - - Rich Internet Application pro krizový management
-

Bakalářská práce
(Martin Jindra)

Mgr. Lenka Zajíčková UP - - Změny sítě veřejné linkové dopravy Olomouckého kraje od roku 1980
-

Disertační práce (Mgr. Jana Vampolová)

 prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc.
UP Doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D.
MÚ AV ČR Asymptotické chování diferenciálních modelů
-

Disertační práce (Mgr. Martin Rohleder)

prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc.
UP

Mgr. Robert Hakl, Ph.D.

MÚ AV ČR Okrajové problémy s časovou singularitou
-

(Josef Dolanský)

RNDr.Horymír Netuka, Ph.D.
UP
- SIGMA Výzkumný a vývojový ústav,s.r.o., Lutín
-
-

(Jakub Kmec)

RNDr.Horymír Netuka, Ph.D.
UP
-
SIGMA Výzkumný a vývojový ústav,s.r.o., Lutín
-
-

Disertační práce (Mgr. Věra Jandová)

Doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.
UP

RNDr. Michala Holčapka, Ph.D.

OU Metody vícekriteriálního a skupinového rozhodování
-

Disertační práce (Mgr. Tomáš Talášek)

Doc. RNDr. Jana Talašová, CSc.
UP

Prof. Ing. Vilém Novák, DrSc.

OU Systémy založené na bázích pravidel a jejich aplikace
-

Bakalářská práce (Markéta Janošová)

RNDr. Marie Budíková, Dr.
MU
Ing. Josef Bednář, Ph.D.
VUT Testy hypotéz o kategoriálních datech
-

Bakalářská práce (Adam Foltýn)

Mgr. Michal Bulant, Ph.D.
MU
doc. RNDr. Miroslav Lávička, Ph.D.
ZČU Kruhová inverze
-

Bakalářská práce (Mgr. Jana Gajdošíková)

prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc.
MU
-
- Diferenční rovnice a diskrétní dynamické systémy
-

Bakalářská práce (Tomáš Maslonka)

Mgr. Petr Hasil, Ph.D.
MU
Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D.
VUT Aplikace metody Lagrangeových multiplikátorů v ekonomii
-

Bakalářská práce (Jakub Cícha)

prof. RNDr. Ivanka Horová, CSc.
MU
RNDr. Petr Tichý, Ph.D.
ZČU Speciální iterační metody pro řešení soustav lineárních rovnic
-

Bakalářská práce (Bc. Kateřina Družbíková)

doc. RNDr. Josef Kalas, CSc.
MU
Ing. Petr Nečesal, Ph.D.
ZČU Komplexní elementární funkce a jejich vlastnosti
-

Bakalářská práce (Jiří Koudelka)

Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
MU
Mgr. Michal Friesl, Ph.D.
ZČU

Modely kolektivního rizika v neživotním pojištění

-

Bakalářská práce (Marek Vlašín)

Mgr. David Kruml, Ph.D.
MU
Mgr. Petr Vašík, Ph.D
VUT Hry s diskrétními pravděpodobnostmi
-

Bakalářská práce (Martin Bíza)

doc. RNDr. Petr Lánský, CSc.
MU Ing. Josef Bednář, Ph.D.
VUT Statistické vlastnosti Poissonova procesu
 -

Bakalářská práce (Pavel Jurečka)

doc. RNDr. Jan Paseka, CSc.
MU Mgr. Petr Vašík, Ph.D
VUT Efektové algebry
 -

Bakalářská práce (Natálie Přikrylová)

Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
MU Ing. Patrice Marek, Ph.D.
ZČU Hodnocení klienta pro poskytnutí úvěru
-

Bakalářská práce (Petr Stanka)

doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
MU
Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D.
VUT Diferenční rovnice v ekonomii
-

Bakalářská práce (Jan Duda)

RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.
MU Doc. Ing. Petr Girg, Ph.D.
ZČU Modelování a simulace parciálních diferenciálních rovnic
-

Bakalářská práce (Lukáš Maňák)

RNDr. Pavel Šišma, Dr.
MU
RNDr. Pavel Calábek, Dr.
UP Kombinatorika na střední škole
-

Bakalářská práce (Petra Koščáková)

Mgr. Jiří Zelinka, Dr.
MU
Doc. Ing. Josef Daněk, Ph.D.
ZČU Orogonální polynomy a jejich užití
-

Bakalářská práce (Filip Valášek)

Mgr. Jiří Zelinka, Dr.
MU
Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D.
VUT Polynomiální jádrové konvolute
-

Bakalářská práce (Kateřina Čechová)

Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.
MU
v jednání s vedoucím práce
ZČU Diferenční rovnice a jejich aplikace v ekonomii
-

Diplomová práce
(Bc. Petra Smolinková)

prof. RNDr. Zuzana Došlá, DSc.
MU
Ing. Petr Tomášek, Ph.D.
VUT Lineární diferenciální rovnice se zpožděním
-

Diplomová práce
(Bc. Petr Vlčko)

doc. RNDr. Josef Kalas, CSc.
MU
RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.
ZČU Aplikace dynamických systémů v ekonomii
-

Diplomová práce
(Bc. Veronika Veselá)

doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D.
MU
Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.
VUT Modely kolektivního rizika
-

Diplomová práce
(Bc. Klára Gaďorková)

prof. RNDr. Radan Kučera, DSc.
MU
RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.
UP Zaplňování šachovnice kostkami domina
-

Diplomová práce
(Bc. Ondřej Nováček)

Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
MU
Ing. Josef Bednář, Ph.D.
VUT Posuzování spolehlivosti elektronického prvku
-

Diplomová práce
(Bc. Miroslava Řeháčková)

doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
MU
doc. Ing. Luděk Nechvátal
VUT Analýza deterministického modelu v ekonomii
-

Diplomová práce
(Bc. Veronika Hajnová)

RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.
MU
-
- Nelineární diskrétní strukturované populační modely
-

Diplomová práce
(Bc. Jakub Buček)

Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
MU
Mgr. Michal Friesl, Ph.D.
ZČU Analýza přežití v credit scoringu
-

Diplomová práce
(Bc. Michaela Dostálová)

RNDr. Michal Veselý, Ph.D.
MU
prof. Jan Andres
UP Skoroperiodické diferenciální rovnice
-

Diplomová práce
(Bc. Petr Liczman)

Bc. Lukáš Vokřínek, PhD.
MU
RNDr. Jiří Čížek, CSc.
ZČU Algebraická geometrie z pohledu teorie čísel
-

Diplomová práce (Bc. Bohuslav Zmek)

Bc. Lukáš Vokřínek, PhD.
MU -
- Operády a homotopicky invariantní struktury
-
 
Diplomová práce
(Bc. Zuzana Havranová)

Mgr. Jiří Zelinka, Dr.
MU
Mgr. Jitka Zatočilová, Ph.D.
VUT Numerické řešení časově závislých parciálních diferenciálních rovnic
-
 
Diplomová práce
(Zdeňka Baxová)

Doc. Ing. Josef Daněk, Ph.D.   ZČU Prof. Jan Franců, CSc.
VUT Řešení kontaktu pružných těles ve 2D metodou konečných prvků -
 
Bakalářská práce
(Hana Bernardová)

Doc. Ing. Václav Čada, CSc.  ZČU
- - Návrh grafické interpretace jevů ÚAP optimalizované pro web  -
 
Bakalářská práce
(Markéta Brunclíková)

Ing. Karel Janečka, Ph.D. ZČU
- - Automatizovaná validace prostorových dat informačního systému Heracleum -

Bakalářská práce
(Richard Červenka)
 
Ing. Martina Vichrová, Ph.D.  ZČU
doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.
VUT Řešené příklady pro výuku předmětu geodézie -

Bakalářská práce
(Miroslav Chyla)
 
Ing. Hana Kopincová, Ph.D.  ZČU
doc. Ing. Luděk Nechvátal
VUT Numerické modelování vedení tepla v palivovém článku jaderného reaktoru -

Diplomová práce
(Tereza Dadáková)
 
Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.  ZČU
Mgr. Jitka Zatočilová, Ph.D.
VUT Studium kvalitativních a kvantitativních vlastností parciálních diferenciálních rovnic hyperbolického typu -
 
Bakalářská práce
(Kateryna Fedchenko)

Ing. Petr Nečesal, Ph.D. ZČU
Prof. Jan Franců, CSc.
VUT Vlastní čísla a poloviční vlastní čísla diferenciálních a diferenčních operátorů druhého řádu -

Bakalářská práce
(Martin Fencl)
 
RNDr. Petr Tomiczek, CSc. ZČU doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
MU Populační modely v biologii a epidemiologii -

Diplomová práce
(jiří Fiedler)

Ing. Karel Janečka, Ph.D. ZČU
- - Generalizace 3D budov v souladu se standardem CityGML -
 
Bakalářská práce
(Václav Hasenöhrl)

RNDr. Petr Stehlík, Ph.D. ZČU
RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.
MU Srovnání evolučních dynamik -
 
Bakalářská práce
(Lukáš Havlík)

RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D. ZČU
- - Investiční studie - Nákup a používání domácí pekárny -

Diplomová práce
(Jana Hejdová)
 
Ing. Karel Janečka, Ph.D. ZČU
- - Kontrola vybraných územních prvků a evidenčních jednotek v RÚIAN -

Bakalářská práce
(Alžběta Hofmanová)
 
Ing. Radek Fiala, Ph.D. ZČU
Ing. Pavel Štarha, Ph.D.
VUT Určení prvků vnitřní orientace digitálního fotoaparátu -

Diplomová práce
(Jana Hůrková)
 
Doc. Ing. Josef Daněk, Ph.D. ZČU
- - Metoda rozkladu oblasti - porovnání přístupů založených na primární a duální formulaci -

 Bakalářská práce
(Tereza Jůzlová)

Ing. Martina Vichrová, Ph.D. ZČU
Mgr. Jan Pavlík, Ph.D.
VUT Výškopis na mapách třetího vojenského mapování -

 Bakalářská práce
(Jaroslav Kaliánko)

Ing. Petr Nečesal, Ph.D. ZČU
doc. Alexander Lomtatidze, DrSc.
MÚ AV ČR Vlnový operátor a Fučíkovo spektrum -

Bakalářská práce
(Jáchym Kellar)
 
Ing. Mgr. Otakar Čerba, Ph.D. ZČU
Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
UP Průzkum čitelnosti jednotlivých typů tematických map -

Bakalářská práce
(Martin Kiráľ)
 
Ing. Mgr. Otakar Čerba, Ph.D. ZČU
Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. UP Rešerše současného výzkumu interpretace obsahu map -

Bakalářská práce
(Jana Kotásková)
 
- ZČU
- - - -

Diplomová práce
(Lukáš Kotrla)
 
Doc. Ing. Petr Girg, Ph.D. ZČU  Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.
MU Okrajové úlohy pro singulární a degenerované diferenciální rovnice - jejich spektrální vlastnosti, řešitelnost, bifurkace, aproximace řešení -

Bakalářská práce
(Matěj Kroc)
 
RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D. ZČU
Ing. Josef Bednář, Ph.D.
VUT Analýza financování sportu v České republice -

Bakalářská práce
(Lucie Lapková)
 
RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D. ZČU
Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.
VUT Volební paradoxy
-

Bakalářská práce
(Jan Málek)
 
Ing. Jan Ježek, Ph.D. ZČU
Doc.PaedDr.Dalibor Martišek,Ph.D.
VUT Způsoby poskytování rastrových geografických dat v prostředí internetu
-

Diplomová práce
(Aleš Pecka)
 
Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D. ZČU
Mgr. Jiří Zelinka, Dr.
MU Metoda konečných objemů pro řešení úloh šíření tepla radiací
-

Bakalářská práce
(Jaroslav Plšek)

Ing. Pavel Nový, Ph.D.
ZČU RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
VUT Testování vlastností bankrotního modelu Beaver
-

Bakalářská práce
(Zuzana Rábová)
 
Mgr. Michal Friesl, Ph.D. ZČU
RNDr. Marie Budíková, Dr.
VUT Výsledky vstupních testů z matematiky a úspěšnost studia -

Diplomová práce
(Pavel Rak)
 
Ing. Karel Janečka, Ph.D. ZČU
- - Standardizace pro 3D katastr -

Bakalářská práce
(Miroslav Řehoř)
 
Ing. Patrice Marek, Ph.D. ZČU
Mgr. Martin Řezáč, Ph.D.
MU Použití nástrojů techniské analýzy na vybraném zahraničním akciovém trhu -

Bakalářská práce
(Jiří Šebek)
 
Mgr. Michal Friesl, Ph.D. ZČU
Mgr. Eva Bohanesová
UP Nejslabší! Máte padáka! - strategie ukládání -

Diplomová práce
(Tomáš Sobotka)
 
Ing. Jan Pospíšil, Ph.D. ZČU
Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
MU Modely stochastické a frakcionální stochastické volatility
-

Bakalářská práce
(Blanka Sudová)
 
Ing. Tomáš Ťoupal, Ph.D. ZČU
RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
VUT Analýza možností pořízení domu -

Diplomová práce
(Jakub Szkandera)
 
Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová ZČU
RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
VUT Algoritmy hledání cest pro městské prostředí
-

Diplomová práce
(Jaroslav Tuma)
 
Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.  ZČU
prof. RNDr. Ivana Horová, CSc.
MU Efektivní numerické metody řešení advekčně-difuzní rovnice -

Bakalářská práce
(Jana Valentová)
 
Ing. Mgr. Otakar Čerba, Ph.D. ZČU
Mgr. Jan Pavlík, Ph.D.
VUT Barevné stupnice v kartografii -

Bakalářská práce
(Michal Wagner)
 
Ing. Mgr. Otakar Čerba, Ph.D. ZČU
Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc. UP Tvorba atlasu České republiky zobrazující volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2013 -
 
Diplomová práce
(Hana Horníková)

Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.  ZČU  Ing. Jakub Šístek, Ph.D.  MÚ AV ČR Numerické metody pro řešení advekčně-difúzní rovnice  
 
Diplomová práce
(Jan Šourek)

Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.  ZČU  Ing. Jakub Šístek, Ph.D.  MÚ AV ČR Metody s vysokým rozlišením pro řešení transportních problémů a problémů se zákony zachování  

Bakalářská práce
(Jiří Beseda)
 
Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.
VUT Ing. Petr Nečesal, Ph.D.
ZČU Chování funkcí více proměnných z hlediska extrémů
-

Bakalářská práce
(Vojtěch Brabenec)
 
Mgr. Zdeněk Opluštil, Ph.D.
VUT
Doc. Ing. Josef Daněk, Ph.D.
ZČU Aplikace okrajových úloh pro obyčejné diferenciální rovnice  -

Bakalářská práce
(Zdeněk Cabák)
 
Mgr. Jan Pavlík, Ph.D.
VUT
Mgr. Marie Chodorová
UP Proložení elipsy množinou bodů
-

Bakalářská práce
(Tomáš Holec) 

RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
VUT
- - Optimalizace v inženýrských úlohách
-

Bakalářská práce
(Jan Malec)
 
Ing. Pavel Štarha, Ph.D.
VUT
- - Matematický algoritmus řízení dalekohledu s využitím dobsonovy montáže
-

Bakalářská práce
(Lucia Martincová)
 
Prof. RNDr. Jan Franců, CSc.
VUT
- - Modelování rotačního pohybu pevného tělesa v prostoru
-

Bakalářská práce
(Jakub Mašek)
 
Ing. Petr Tomášek, Ph.D.
VUT
- -

Asymptotická stabilita systémů lineárních obyčejných diferenciálních rovnic v inženýrských aplikacích

-

Bakalářská práce
(Vlastimír Nevrlý)
 
RNDr. Pavel Popela, Ph.D.  VUT
RNDr. Jiří Benedikt, Ph.D.
ZČU Matematické modely v logistice
-

Bakalářská práce
(Ondřej Osička)
 
Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D.
VUT
Mgr. Jan Meitner
MU Teorie her na grafech
-

Bakalářská práce
(Kateřina Pidrová)
 
Ing. Tomáš Kisela, Ph.D.
VUT
Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.
ZČU Makroskopické modelování dopravního toku  -

Bakalářská práce
(Adam Rychtář)
 
RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
VUT  - - Optimalizace toků v sítích  -

Bakalářská práce
(Bc. Tomáš Talanda)
 
 RNDr. Libor Čermák, CSc.
VUT Ing. Aleš Matas, Ph.D.
ZČU Radiální bázové funkce v bezslových metodách
-

Diplomová práce
(Bc. Petr Bartušek)
 
Mgr. Petr Vašík, Ph.D.
VUT
- - Matematické metody zabezpečení přenosu digitálních dat
-

Diplomová práce
(Bc. Tereza Brožková)
 
RNDr. Jan Čermák, CSc.
VUT
- - Řešení inverzních úloh v oblasti výměníků hmoty a tepla
-

Diplomová práce
(Bc. Peter Bušík)
 
Ing. Josef Bednář, Ph.D.
VUT
Ing. Tomáš Ťoupal, Ph.D.
ZČU Zpracování dat z reálného procesu
-

Diplomová práce
(Bc. Jan Čermák)

Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
VUT - - Adaptivní gaussovské filtry
-

Diplomová práce
(Bc. Jan Horníček)
 
Doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D.
VUT
- - Diskrétně normované řády kvaternionových algeber  -
 
Diplomová práce
(Bc. Radek Hudec)

Mgr. Petr Vašík, Ph.D.
VUT
v jednání s vedoucím práce ZČU Teorie her v aplikacích
-

Diplomová práce
(Bc. Jiří Kráčmar)
 
RNDr. Jaroslav Michálek, CSc.  VUT
RNDr. Blanka Šedivá, Ph.D.
ZČU

Ekonomické aplikace vybraných mnohorozměrných statistických metod 

-

Diplomová práce
(Bc. Jakub Kůdela)

RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
VUT
- - Stochastická optimalizace v programu AIMMS
-

Diplomová práce
(Bc. Martina Mikušková)
 
RNDr. Jaroslav Michálek, CSc.
VUT
- - Statistické modelování znečištění ovzduší prašným aerosolem
-

Diplomová práce
(Bc. Helena Paschkeová)
 
RNDr. Jaroslav Michálek, CSc.
VUT
RNDr. Marie Forbelská, Ph.D.
MU

Statistická analýza výběrů ze zobecněného exponenciálního rozdělení

-

Diplomová práce
(Bc. Vít Procházka)
 
RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
VUT
- - Pokročilé optimalizační modely v odpadovém hospodářství
-

Diplomová práce
(Bc. Zdeňka Procházková)
 
RNDr. Libor Čermák, CSc.
VUT
prof. RNDr. Ivana Horová, CSc.
MU Numerické modelování šíření zvuku pomocí diferenčních metod
-

Diplomová práce
(Bc. Jakub Venclovský)
 
Ing. Pavel Štarha, Ph.D.
VUT
Mgr. Jiří Zelinka, Dr.
MU

Numerické metody filtrace aditivního šumu v obraze pomocí adaptivních filtrů 

-

Diplomová práce
(Bc. Michal Bahník)
 
Prof. RNDr. Jan Franců, CSc.
VUT Ing. Jan Pospíšil, Ph.D.
ZČU Stochastické obyčejné diferenciální rovnice
-

Diplomová práce
(Bc. Kateřina Čambalová)
 
Mgr. Jan Pavlík, Ph.D.
VUT
- -

Volné algebraické struktury a jejich využití pro segmentaci Digitálního obrazu

-

Diplomová práce
(Bc. Petr Horník)
 
Ing. Josef Bednář, Ph.D.
VUT
- - Zpracování dat z reálného procesu
-

Diplomová práce
(Bc. Jaromír Hošek)
 
RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
VUT
- - Pokročilé optimalizační modely v odpadovém hospodářství
-

Diplomová práce
(Bc. Pavel Hrabec)

Ing. Josef Bednář, Ph.D.
VUT Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
MU Využití regresní analýzy v technických procesech
-

Diplomová práce
(Bc. Jitka Ježková)
 
Ing. Tomáš Kisela, Ph.D.
VUT
Doc. Ing. Gabriela Holubová, Ph.D.
ZČU Modelování dopravního toku
-

Diplomová práce
(Bc. Lukáš Kokrda)
 
RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
VUT
- - Modely stochastického programování pro inženýrský návrh
-

Diplomová práce
(Bc. Jan Nytra)
 
Doc. RNDr. Libor Čermák, CSc.
VUT
- - Řešení problémů akustiky pomocí nespojité Galerkinovy metody
-

Diplomová práce
(Bc. Ján Prešinský)
 
Doc. RNDr. Luděk Nechvátal, Ph.D.
VUT
- - Návrh a rozbor LQ-regulátoru pro podélný a stranový pohyb letadla
-

Diplomová práce
(Bc. Michal Pustějovský)
 
RNDr. Pavel Popela, Ph.D.
VUT
- - Vybrané modely matematického programování
-

Diplomová práce
(Bc. Iveta Sabová)
 
Ing. Josef Bednář, Ph.D.
VUT
- - Využití regresní analýzy v technických procesech
-
Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.