|  Přihlásit
Minimalizovat

Řešitelské týmy

Stáže realizované sítí AMathNet jsou voleny tak, aby podporovaly tvorbu studentských a vědeckých týmů s ohledem na dlouhodobou spolupráci mezi partnery sítě. Při realizaci stáží tedy dochází ke vzniku nových řešitelských týmů, často přímo napojených na partnery z průmyslu a veřejné správy. Studenti jsou vyzváni k zapojení do těchto týmů, v případě zájmu se mohou obrátit na jejich vedoucí nebo na vedení projektu AMathNet.


Název týmu: 
Asymptotické vlastnosti řešení nelineárních singulárních obyčejných diferenciálních rovnic
Asymptotic Behaviour of Solutions of Singular Non-linear Second Order Ordinary Differential Equations

Složení týmu:
vedoucí týmu: Prof. RNDr. Irena Rachůnková, DrSc. (UPOL)

vědečtí pracovníci: 
doc. Ing. Jiří Šremr, PhD. (MÚ AV ČR), 
Mgr. Robert Hakl, PhD. (MÚ AV ČR)

studenti: Mgr. Jana Vampolová, Mgr. Martin Rohleder 


Název týmu:
Geometrie a globální analýza
Geometry and Global Analysis

Složení týmu:
vedoucí týmu: Prof. RNDr. Olga Rossi, DrSc. (OU)

vědečtí pracovníci: 
M.A. David John Saunders, Ph.D., 
RNDr. Martin Swaczyna, Ph.D., 
Mgr. Radka Malíková, Ph.D., 
prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (MU Brno)

studenti: Mgr. Monika Havelková, Mgr. Jakub Dvorský, Mgr. Věra Ferdiánová, Karolína Šebová, Miroslav Kolář


Název týmu:  
Zpracování onkologických dat
Oncology Data Processing

Masarykova univerzita a Masarykův onkologický ústav

Složení týmu:
vedoucí týmu: Prof. RNDr. Ivana Horová, CSc. (MU)

vědečtí pracovníci:

RNDr. Marie Budíková, Dr. (MU), 
Mgr. Jiří Zelinka, Dr. (MU), 
MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. (MOÚ), 
MUDr. Hana Doleželová, Ph.D. (MOÚ)

studenti: Mgr. Iveta Selingerová  (MU - studentka DSP), Bc. Ludmila Navrátilová (MU)
Copyright 2010 by AMathNet
Powered by ACONTE, s.r.o.